Erfgoedbibliotheek Herent

Uit Erfgoed Herent

De Erfgoedbibliotheek Herent biedt een gestructureerde toegang tot boeken, brochures, rapporten en artikels over het erfgoed, in de ruimste zin, van Herent en omgeving en tot meer algemene publicaties met nuttige achtergrondinformatie.

De publicaties zijn online toegankelijk op de website van de Stuurgroep Erfgoed Herent of elders, en ze kunnen gratis en zonder registratie of inloggen ingekeken en gedownload of afgedrukt worden. Voor verdere reproductie of verspreiding kunnen echter auteursrechtelijke of andere beperkingen gelden, doorgaans vermeld in de publicatie of op de website die de publicatie beschikbaar stelt.

Deelbibliotheken

Een publicatie kan in meerdere deelbibliotheken staan!

Publicaties te klasseren