Projecten

Uit Erfgoed Herent

Overzicht van de lopende projecten van de Stuurgroep Erfgoed Herent.

Gebouwen met erfgoedwaarde

De Stuurgroep stelt regelmatig vast dat werken worden uitgevoerd aan gebouwen met een bepaalde erfgoedwaarde. Dat kan gaan om het aanbrengen van extra isolatie aan gevels, het vervangen van unieke glasramen door dubbelglasramen, het uitbreken van authentieke interieurs of zelfs een totaalrenovatie met als resultaat dat van de oorspronkelijke stijl, vaak kenmerkend voor een bepaalde periode zoals het interbellum, zo goed als niets overblijft.

Na principieel akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen werd met de Dienst Stedenbouw van de Gemeente Herent een procedure uitgewerkt die er hopelijk voor zorgt dat niet onoordeelkundig waardevol erfgoed verloren gaat zonder op zijn minst gedocumenteerd te zijn. Hierbij worden, na het afleveren van een omgevingsvergunning, architecten geïnformeerd dat het gebouw elementen bevat die mogelijk een historische of erfgoedwaarde hebben. Daartoe wordt een door de Stuurgroep opgestelde lijst gebruikt met reeds gekende panden, opgenomen in de publicaties Bijzondere gebouwen in Herent, Bijzondere gebouwen in Herent II en Kapelletjes in Groot-Herent. De Dienst Stedenbouw kan zich op deze lijst baseren om na te gaan of het bij een nieuwe aanvraag gaat om een pand met mogelijke erfgoedwaarde, en indien dat het geval is aan de architect vragen om geheel vrijblijvend contact op te nemen met de Stuurgroep, via de voorzitter Guy Saelemaekers (g.saelemaekers@skynet.be). De Stuurgroep zal dan verzoeken om een aantal foto's van het pand (bv. gevel, glasraam, keldergewelf, ...) te mogen nemen, louter met het oog op erfgoedinventarisatie. Deze werkwijze verloopt volledig op vrijwillige basis nadat de vergunning werd afgeleverd, dus zonder enige invloed op de aanvraag en goedkeuring van een omgevingsvergunning.

Bekijk hier de actuele lijst van de gebouwen met mogelijke erfgoedwaarde in Herent.

Meer uitleg over dit project is te vinden in Nieuwsbrief 17 (december 2023).

Herbestemming van de kerk van Veltem & Pastoor De Clerck–wandeling

(Herman Artois)

Zie:

Petrus Jacobus 'Pastoor' De Clerck (1742-1831) was pastoor van Veltem 1770-1831, oprichter van scholen en stichter van de congregatie Apostolische Annunciaten.

Inventaris kunstwerken op openbaar domein

Leemafgravingen en kareelbakkers

(Jef Maes & Herman Artois)

Wijken en stedenbouwkundige gehelen

Zie wijken in Herent en Winksele.