Stuurgroep Erfgoed Herent

Uit Erfgoed Herent

De Stuurgroep Erfgoed Herent werd in 2004 opgericht als een gemeentelijke werkgroep onder auspiciën van de Herentse Cultuurraad. De eerste voorzitter was Frans Van de Poel, voorzitter van het Genootschap voor Heemkunde; na zijn plots overlijden nam Guy Saelemaekers sinds juni 2005 die taak over.

De Stuurgroep vergadert elke maand in haar lokaal in het Oud Gemeentehuis (GC De Wildeman), behalve in juli en augustus (zie hier voor de agenda en de verslagen).

De belangrijkste opdrachten van de Stuurgroep Erfgoed zijn:

 • contacten met het Genootschap voor Heemkunde Herent, de Erfgoedcel Leuven, provincie Vlaams-Brabant, het Erfgoedhuis Kortenberg, CRKC, ...
 • deelname aan de activiteiten rond Open Monumentendag in samenwerking met de Cultuurraad en de Heemkundige kring, en in de mate van het mogelijke activiteiten verbinden aan de jaarlijkse Erfgoeddag;
 • spontaan en op vraag advies inzake erfgoed formuleren naar het gemeentebestuur en de gemeentelijke administratie toe;
 • de bevolking, bestuurders en administratie informeren over het Herents erfgoed en erfgoedkwesties, door middel van nieuwsbrieven, tentoonstellingen, lezingen, publicaties en de website;
 • erfgoedprojecten opstarten of mee begeleiden, met als tastbaar resultaat publicaties, tentoonstellingen, lezingen.

Hieronder wordt de concrete werking van de Stuurgroep Erfgoed in meer detail uiteengezet.

Samenstelling en werking

Samenstelling

De Stuurgroep Erfgoed bestaat op op dit moment uit de volgende personen:

 • Guy Saelemaekers (voorzitter);
 • Patrick Vandenhaute (plaatsvervangend voorzitter)
 • Herman Artois (secretaris);
 • Stijn Van Meerbeeck (schepen van Cultuur);
 • Marc Debusschere (webmaster);
 • Dora Beullens;
 • Lut Rampelbergh;
 • René Smets.

Vergaderkalender

Met agenda en verslag van voorbije vergaderingen

De Stuurgroep Erfgoed vergadert gemiddeld maandelijks in zijn lokaal in het Oud Gemeentehuis/CG De Wildeman, Wilselsesteenweg 28, Herent[1]. De vergaderkalender vanaf 2017 tot het lopend jaar met de agenda's en verslagen, voor zover al beschikbaar, kan hier bekeken worden.

Projecten

De Stuurgroep Erfgoed Herent is op elk moment bezig met één of meer erfgoedprojecten. Een continu geactualiseerd overzicht van de lopende projecten kan hier gevonden worden.

De projecten resulteren doorgaans in een publicatie of een tentoonstelling of beide.

Publicaties

De Stuurgroep Erfgoed heeft intussen een behoorlijk uitgebreide reeks publicaties. Een overzicht daarvan kan hier bekeken worden, evenals een lijst van publicaties door Heemkunde Herent en anderen, en een lijst van publicaties over specifieke onderwerpen (zoals toponymie).

Tentoonstellingen

Een tentoonstelling is een goede manier om de bevolking van Herent en andere geïnteresseerden de resultaten te tonen van de projecten van de Stuurgroep Erfgoed Herent. Een overzicht van de tentoonstellingen kan hier gevonden worden. Bij de meeste tentoonstellingen hoort een tentoonstellingscatalogus, met doorgaans veel extra informatie en beeldmateriaal. In de mate van het mogelijke worden deze beschikbaar gesteld als downloadbare PDF.

Nieuwsbrief

Sinds begin 2022 zendt de Stuurgroep Erfgoed Herent een elektronische nieuwsbrief naar iedereen die geïnteresseerd is. De Nieuwsbrief bevat veel interessante informatie en beeldmateriaal over het Herents erfgoed, die door haar aard even actueel blijft als bij het uitkomen. Alle nieuwsbrieven kunnen hier bekeken en als PDF gedownload worden.

Kleine historiek

Activiteitenverslagen

Zie ook

Voetnoten

 1. Zelf ook erfgoed, zie Gebouwen in Herent, Wilselsesteenweg 28.