Wat is erfgoed?

Uit Erfgoed Herent

Erfgoed is een verzamelbegrip voor alles wat we overerven van vorige generaties en het bewaren waard vinden voor de volgende generaties. Dat kunnen landschappen en dorpszichten en begraafplaatsen zijn, of gebouwen en monumenten en archeologische sites, maar ook objecten als prehistorische en historische vondsten, kunstwerken, oude foto’s en postkaarten, funerair erfgoed, aardewerk, munten, penningen, kerkelijke voorwerpen. En zelfs minder tastbare dingen, zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten ...

Erfgoed is nooit af, ook onze generatie maakt toekomstig erfgoed. Maar erfgoed kan evengoed in de vergetelheid geraken, irrelevant worden en zo toch uiteindelijk verloren gaan, erfgoed-af worden. Of het kan verloren gaan doordat we ons te laat realiseren dat we iets beter hadden kunnen bewaren in plaats van het af te breken, bij het oud papier te gooien of naar het recyclagepark te brengen.

Iets wordt pas erfgoed als het de moeite waard geacht wordt om het te bewaren voor de toekomst. Dat is een persoonlijke zaak, maar als een grote of kleine groep mensen het eens is dat iets behouden moet blijven, wordt het meer dan persoonlijk, het wordt cultureel erfgoed.

Soorten erfgoed

Onroerend erfgoed bestaat uit dingen die niet verplaatst kunnen worden (tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, om het in Bokrijk of elders opnieuw op te bouwen): gebouwen, monumenten, straten en wijken, landschappen.

Roerend erfgoed is verplaatsbaar: kunstwerken, beelden, affiches, oude manuscripten, de parochieregisters en boeken van de de burgerlijke stand, munten, postzegels, postkaarten, maar ook fotonegatieven, dia's, beeld- en geluidopnames en digitale bestanden.

Immaterieel erfgoed, tenslotte, omvat de minder tastbare dingen van ons samenleven die doorgegeven worden: verhalen, tradities en gebruiken en waarden, feesten, liederen, woorden, plaatsnamen, talen en dialecten, de herinnering aan gebeurtenissen en personen, ...

Zie ook

Externe links